Arvid Mæland

Arvid Mæland

Cowboy, Bonde, Eventyrer og Eventmaker

Cowboy, Bonde, Eventyrer og Eventmaker

Cowboy, Bonde,
Eventyrer og
Eventmaker

Cowboy, Bonde,
Eventyrer og
Eventmaker

Arvid Mæland

«Never, never,
never and
even then,
never ever give up!»

«Never, never, never and even then, never ever give up!»

Sitat fra «Cowboyen» autorisert biografi om Arvid Mæland Utgitt 2014. Forfatter Cornelius Munkvik.
Cowboyen er historien om mannen som gikk baklengs ned fra Killimanjaro fordi han hadde gangsperr.

Arvid Mæland

«Never, never,
never and
even then,
never ever give up!»

«Never, never, never and even then, never ever give up!»

Sitat fra «Cowboyen» autorisert biografi om Arvid Mæland Utgitt 2014. Forfatter Cornelius Munkvik.
Cowboyen er historien om mannen som gikk baklengs ned fra Killimanjaro fordi han hadde gangsperr.