Arvid Mæland

Arvid Mæland

Cowboy, Bonde, Eventyrer og Eventmaker

Cowboy, Bonde, Eventyrer og Eventmaker

Cowboy, Bonde,
Eventyrer og
Eventmaker

Cowboy, Bonde,
Eventyrer og
Eventmaker

Kongskilden

Sagnomsust kildevann med påståtte fertile og potente krefter..

Om Kongskilden

Allerede fra år 927 EK, med andre ord over 100 år før Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad i år 1031 EK, sies det at Kongskilden i Lauperak har vært viden kjent for sine påståtte fertile og potente krefter.

I nyere tid har imidlertid kongedømmet etablert det allmektige organet, Mattilsynet. Kilden har således blitt krevd for omfattende dokumentasjon på at det faktisk er vann..
Så snart de høye herrer i Mattilsynet er overbevist, vil Ranchen Lauperak starte tapping og salg for hele det globale markedet som måtte ha behov for dets egenskaper.

Arvid som selv i løpet av det siste året i Lauperak har bygget seg opp en eventyrlig erfaringsbasert spisskompetanse på kildens påståtte krefter, er så begeistret at han nok en gang satser store penger han foreløpig ikke har for å få realisert forretningsplanen om global distribusjon.

Alle som ønsker er imidlertid nå, som i over tusen år, hjertelig velkommne til å nyte vannet direkte fra kilden, helt vederlagsfritt!